top of page

Heading 4

עד גמר המלאי

אין החזרות והחלפות על הפריטים המשתתפים במבצע

חיסול חיסול חיסול

 מבצע כזה לא היה מעולם
|עד גמר המלאי\עד הפסקת המבצע|אין החזרות והחלפות על הפריטים המשתתפים במבצע|