top of page

עד גמר המלאי

אין החזרות והחלפות על הפריטים המשתתפים במבצע

חיסול חיסול חיסול

מבצע כזה לא היה מעולם
| עד גמר המלאי\עד הפסקת המבצע | אין החזרות והחלפות על הפריטים המשתתפים במבצע |

bottom of page